ציטוט נבחר

את מי אנו מאכילים - הסיפור והלקח:

האינדיאנים מאמינים כי בגופו של כל אדם ישנם 2 זאבים- אחד טוב ואחד רע. 

הטוב מביא כל הזמן את המחשבות הטובות ואת המעשים הטובים,

והרע את הרעות ואת הצרות.

שאל הבן האינדיאני את אביו –ומי מנצח ? ענה האב- זה שאתה מאכיל אותו
תמונת היום


בוצין