ציטוט נבחר

על האמת:

האמת היא כמו זהב, שאותו אין אנו משיגים על ידי זה שהוא צומח או גדל,

אלא על ידי הפרדתו מכל מה שאינו זהב.

טולסטוי
תמונת היום


קיץ