פאולה שטרנברג (זולוטקובסקי)

פאולה שטרנברג (זולוטובסקי)

י"ז אב תרע"ג - י"ג סיוון תשמ"ט
16/06/1989 - 20/08/1913