אברהם אוסטרובסקי

אברהם (אוסטרו) אוסטרובסקי

כ"ד אייר תרע"ב - כ"ג אדר א' תשמ"ד
26/02/1984 - 11/05/1912