אברהם שפיגל

אברהם שפיגל

כ"ח כסלו תרע"ד - ט"ו סיון תשנ"ה
12/06/1995 - 27/12/1913