אברהם פרץ

אהרון (מוקסי) פרנץ

כ' תמוז תרע"ד - כח' כסלו תש"מ
18/12/1979 - 17/07/1914