אילן רוזנברג

אילן רוזנברג

כ"ו חשון תרפ"ט - כ"ד סיון תשנ"ב
25/06/1992 - 09/11/1928