אמיל טננבאום

אמיל טננבאום

כ"ד אלול תרע"ג - ג' שבת תשמ"ו
13/01/1986 - 18/09/1913