אפריים רוזמן

אפריים רוזמן

כ' חשון תרע"ד - כ"ח חשון תשמ"ה
23/11/1984 - 20/11/1913