בנימין רוזנברג

בנימין רוזנברג

ח' תשרי תרע"ו - י"א טבת תשמ"ג
27/12/1982 - 16/09/1915