ברוך בן עמי

ברוך בן-עמי

כ"ח תמוז תרפ"ו - כ"ח טבת תשמ"ז
29/01/1987 - 10/07/1926