ברוך שתיל

ברוך (בוזיה) שתיל

י"ד אייר תרע"ג - כ"א חשון תשמ"א
08/11/1990 - 25/05/1913