דבורה שקולניק

דבורה שקולניק

02/02/1994 - 06/03/1911