הרי באומן

הרי באומן

כ"ב טבת תרע"ב - ד' תשרי תש"ל
16/09/1969 - 12/01/1912