ולטר ורטהיים

ולטר ורטהיים

ג' תמוז תרס"ז - ו' אדר תשל"ט
05/03/1979 - 15/06/1907