טובה גור

טובה גור

כ"א ניסן תרפ"ז - כ"ה תמוז תשמ"ו
01/08/1986 - 23/04/1927