יהודה הירשלר

יהודה הירשלר

י' ניסן תר"פ - י"א סיוון תש"ל
15/06/1970 - 29/03/1920