יהודית גרשם

יהודית גרשם (ויינברג)

ז' כסלו תרע"ה - ז' ניסן תשנ"ב
07/04/1992 - 24/11/1914