יוסי ברקאי

יוסי ברקאי

ט"ז אב תרע"ד - י"א תמוז תשט"ז
20/06/1956 - 08/08/1914