יוסף גרדוש

יוסף גרדוש

ח' ניסן תרפ"ז - י"ח תמוז תשי"ט
24/07/1959 - 10/04/1927