יחיאל גרשום

יחיאל גרשום

י"ג חשון תרע"ד - כ"ב אדר תשל"ב
08/03/1972 - 13/11/1913