לואיזה דגן

לואיזה דגן (פליישמן)

ג' תמוז תר"ע - ט"ז אלול תש"ן
06/09/1990 - 10/07/1910