מאיר רוזנצוויג

מאיר רוזנצוויג (ריקה)

כ' אלול תרע"ג - ה' אדר ב' תשנ"ה
07/03/1995 - 22/09/1913