מיכאל לוזובסקי

מיכאל לוזובסקי

י' אדר תר"ע - כ"ג כסלו תשל"ו
27/11/1975 - 19/02/1910