משה בן אפרים

משה (מישו) בן אפריים

י"ד תמוז תרע"ג - י"א אדר תשנ"ח
09/03/1998 - 19/07/1913