משה גור

משה (מוריץ) גור

ח' טבת תרע"ה - י"ח סיון תשנ"א
31/05/1991 - 25/12/1914