משה וייסברג

משה וייסברג

ט"ו תשרי תרע"ה - ז' תמוז תרצ"ז
16/06/1937 - 05/10/1914