משה כוכב

משה כוכב

י"ט אייר תרפ"ה - כ"ד תשרי תשנ"ה
20/10/1990 - 13/05/1925