סימה אברהם

סימה אברהם

י"ב אלול תרע"ח - כ"ב תמוז תשמ"ב
13/07/1982 - 20/08/1918