עדה אוסטרובסקי

עדה אוסטרובסקי (שיינפלד)

22/09/1989 - 20/01/1912