עליזה ורטהיים

עליזה ורטהיים

ו' אייר תרע"ב - ב' טבת תשמ"א
09/12/1980 - 23/04/1912