קורט עמנואל

קורט עמנואל

כ"א שבט תרע"ג - ט"ו תשרי תשל"א
15/10/1970 - 29/01/1913