קלרה אליאס

קלרה אליאס

ח' תמוז תרע"ג - ה' אייר תשנ"ה
04/05/1995 - 13/07/1913