קלרה רוזנצוויג

קלרה רוזנצוויג (קפילביץ)

ט"ז תמוז תרע"ד - כ"ד אדר תשנ"א
10/03/1991 - 10/07/1914