ראובן מרכוס

ראובן מרכוס

א' אייר תרע"ג - ז' אלול תשנ"ב
05/09/1992 - 08/05/1913