רות נבט

רות נבט

כ"ב תשרי תרפ"א - י"ח תמוז תשמ"ח
03/07/1988 - 04/10/1920