רחל רביד

רחל רביד

כ"ג סיון תרצ"ח - י"ח טבת תשנ"ה
21/12/1994 - 17/06/1933