רינה רעים

רינה רעים

י"ח טבת תרפ"ט - כ"ז תשרי תשל"ג
06/10/1972 - 01/01/1929