רמי גולן

רמי גולן

כ' אב תש"י - י"ז אייר תשנ"ה
17/05/1995 - 16/07/1950