שושנה בראון

שושנה (שושי) בראון

כ"ט תמוז תרע"ו - כ"ד ניסן תשמ"ב
17/04/1982 - 30/07/1916