שלמה אורן

שלמה אורן

ז' כסלו תרפ"ו - ד' טבת תשנ"ה
07/12/1994 - 08/12/1921