שלמה ברגר

שלמה ברגר

כ"ב אב תרע"ג - ט' אדר תש"ח
19/02/1948 - 25/08/1913