שלמה טורטל

שלמה טורטל

י"ד אדר תרפ"א - י"ד שבט תשמ"א
19/01/1981 - 24/03/1921