שלמה לביא

שלמה לביא

י"ד ניסן תשי"א - י"ט סיון תשכ"ט
05/06/1969 - 20/04/1951