שמואך אלוני

שמואל אלוני

י"ד סיוון תרע"ד - ז' ניסן תש"ן
02/04/1990 - 08/06/1914