נחמה ברעם - צילום

נחמה ברעם

23/2/1969 - 28/4/1914