שמואל הרץ

סגן, שמואל הרץ

ז' סיון תרצ"ג - ד' טבת תשי"ט
15/12/1958 - 01/06/1933