ראובן אגטשטיין

ראובן אגטשטיין

י"ב שבט תרע"ג - כ"ג שבט תש"ח
03/02/1948 - 20/01/1913