במועצה האזורית

 

 

פרוטוקולים של מליאת המועצה :

 

תוכניות מתאר מגידו :