שלמה מאיר

(08/03/2018 18:18)

 

      להלן  סרט על חייו ופועלו של שלמה מאיר ז"ל:

שלמה מאיר פועלו