דוד פלג מחזיר אותנו לימי מלחמת העולם השניהדוד פלג מספר על השואה